Twoja Mapa Korzyści

Tutaj możesz znaleźć projekty dla Ciebie i Twojej rodziny. Kliknij w mapkę lub użyj filtrów, żeby zobaczyć, jakie działania realizowane są w Twoim miejscu zamieszkania.

Filtruj:

Wybierz okres realizacji projektu:
 

Wyniki filtrowania

Tytuł projektu Wartość Dofinansowanie Okres realizacji
Tytuł projektu Wartość Dofinansowanie Okres realizacji
ZORIENTOWANI NA BIZNES - program wspierania przedsiębiorczości osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w województwie opolskim 2 041 721,50 zł 2 015 235,42 zł od: 01-10-2016
do: 30-04-2018
Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych świadczonych przez PGK "Pro Corde " dla osób starszych, w tym niepełnosprawnych poprzez utworzenie "Centrum aktywnego starzenia się". 1 996 320,00 zł 1 886 522,40 zł od: 02-05-2017
do: 30-04-2018
Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych świadczonych przez PGK "Pro Corde " dla osób starszych, w tym niepełnosprawnych poprzez utworzenie "Centrum aktywnego starzenia się". 1 996 320,00 zł 1 886 522,40 zł od: 02-05-2017
do: 30-04-2018
ŻYJ GODNIE NA JESIENI ŻYCIA! - rozwój usług zdrowotnych dla osób niesamodzielnych z województwa opolskiego. 302 775,00 zł 286 122,36 zł od: 01-05-2017
do: 31-08-2018
ŻYJ GODNIE NA JESIENI ŻYCIA! - rozwój usług zdrowotnych dla osób niesamodzielnych z województwa opolskiego. 302 775,00 zł 286 122,36 zł od: 01-05-2017
do: 31-08-2018

Stan na dzień 31.08.2017 r.

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl