Tytuł projektu: Pogodna Jesień Życia w Opolu

Działanie
8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych
Nr wniosku
RPOP.08.01.00-16-0017/17-00
Nazwa wnioskodawcy
FUNDACJA EKSPERT- KUJAWY
Całkowita wartość projektu
1 998 499,20 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
1 888 581,72 [PLN]
Okres realizacji projektu
od: 01-08-2017
do: 31-12-2019
Lokalizacja projektu
gmina Opole,
Osoba do kontaktu
Ilona Burzyńska
i.burzynska@ekspert-kujawy.pl
523576215 Anna Pawłowska
anna.pawlowska@ekspert-kujawy.pl
Opis projektu
Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych poprzez utworzenie 18 miejsc świadczenia środowiskowych usług opiekuńczych (niestacjonarnych) na terenie miasta Opola. Projekt odpowiada na narastający problem starzenia się mieszkańców i niedostateczny poziom wsparcia opiekuńczego na terenie miasta Opola.
Powyższy cel zrealizowany zostanie poprzez :
1. Organizację środowiskowego centrum świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych;
2. Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych w ich miejscu zamieszkania;
3.Usługi wspierające pracę opiekunek i samodzielne funkcjonowania osób
niesamodzielnych.
4.Wsparcie opiekunów faktycznych.
Projekt skierowany jest do dwóch grup zamieszkałych w Opolu:
1. Osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - 70 osób niesamodzielnych, które będą objęte niestacjonarnymi usługami opiekuńczymi (usługi w miejscu zamieszkania danej osoby).
2. Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, - 20 faktycznych opiekunów osób niesamodzielnych, którzy otrzymają wsparcie podnoszące ich kompetencje/umiejętności opiekuńcze, w tym także poradnictwo w zakresie ich uprawnień.

Grupy docelowe
  • Pracujący
  • Bezrobotni
  • Seniorzy
  • Niepełnosprawni
Zagadnienia kluczowe
  • wsparcie osób niesamodzielnych

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl