Tytuł projektu: Zdrowe serce Seniora.

Działanie
8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych
Nr wniosku
RPOP.08.01.00-16-0044/16-00
Nazwa wnioskodawcy
STRZELECKIE CENTRUM OBSŁUGI BIZNESU „SCOB” MARCIN RĘKAWEK
Całkowita wartość projektu
1 995 996,00 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
1 880 796,00 [PLN]
Okres realizacji projektu
od: 01-04-2017
do: 30-05-2019
Lokalizacja projektu
powiat kędzierzyńsko-kozielski, powiat krapkowicki, powiat opolski, powiat prudnicki, powiat strzelecki, gmina Branice, gmina Głubczyce, gmina Kietrz,
Osoba do kontaktu
Mateusz Grabelus
biuro@scob24.pl
506197878 Jolanta Bińczycka
biuro@scob24.pl
Opis projektu
Projekt został opracowany w partnerstwie z Gminą Krapkowice (Ośrodkiem Pomocy Społecznej) oraz AL-MED D.Makieła, J.Makieła - Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej s.j..
Projekt skierowany jest do osób pow. 60 roku życia u których występują choroby naczyniowo-sercowe (po przebytej hospitalizacji) oraz wymagające opieki/nadzoru w życiu codziennym, a nie mają oni dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych, rehabilitacyjnych, poprawiających ich stan zdrowia, funkcjonalność oraz ograniczających przedwczesną umieralność.
W projekcie przewidziano wyodrębnienie 180 os. grupy docelowej osób starszych (uczestników projektu) zagrożonych wykluczeniem społecznym, dla których przewidziano usługę teleopieki medycznej z wykorzystaniem Opasek SOS oraz hybrydową rehabilitację kardiologiczną, zagrożonych wykluczeniem społecznym - pacjentów po hospitalizacji naczyniowo-sercowej.
Grupy docelowe
  • Seniorzy
Zagadnienia kluczowe
  • choroby naczyniowo-sercowe

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl