Tytuł projektu: Domowa rehabilitacja medyczna osób w starszym wieku w Gminie Niemodlin.

Działanie
8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych
Nr wniosku
RPOP.08.01.00-16-0063/16-00
Nazwa wnioskodawcy
NZOZ REHA-CENTRUM AGNIESZKA RYNIAK
Całkowita wartość projektu
296 160,50 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
279 871,65 [PLN]
Okres realizacji projektu
od: 01-05-2017
do: 31-08-2019
Lokalizacja projektu
powiat opolski, gmina Niemodlin,
Osoba do kontaktu
Roman Sadowski
roman.s@silesia.pl
600236506
Opis projektu
Działania na rzecz rozwoju zdeinstytucjonalizowanych form opieki medycznej nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki medycznej, w tym długoterminowej medycznej opieki domowej, zwiększenie dostępu do usług poprzez zapewnienie niezbędnego transportu oraz rozwój działań wpływających na poprawę stanu zdrowia tych osób dzięki zapewnieniu stałego dostępu do świadczeń medycznych w postaci rehabilitacji ruchowej. Zakupiony zostanie mobilny sprzęt rehabilitacyjny w postaci urządzenia do terapii falą uderzeniową oraz zestaw do nowatorskiej metody terapii metodą Neurac. Wytypowane zostaną osoby, których stopień niedoczynności mierzony skalą Barthel mieścić się będzie w przedziale 45-80 punktów (pacjenci z dysfunkcjami ciężkimi, poniżej 40 punktów liczyć mogą na finansowaną ze środków NFZ opiekę długoterminową).
Grupy docelowe
  • Seniorzy
  • Niepełnosprawni
Zagadnienia kluczowe
  • opieka
  • rehabilitacja

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl