Tytuł projektu: Pilotażowy program medycznych świadczeń pielęgnacyjnych

Działanie
8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych
Nr wniosku
RPOP.08.01.00-16-0061/16-00
Nazwa wnioskodawcy
CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ
Całkowita wartość projektu
1 201 072,56 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
1 135 013,54 [PLN]
Okres realizacji projektu
od: 01-01-2017
do: 30-04-2020
Lokalizacja projektu
powiat głubczycki, powiat namysłowski, powiat oleski, powiat opolski, powiat strzelecki, gmina Baborów, gmina Pokój, gmina Zębowice, gmina Dąbrowa, gmina Dobrzeń Wielki, gmina Murów, gmina Prószków, gmina Turawa, gmina Izbicko, gmina Kolonowskie,
Osoba do kontaktu
Roman Sadowski
roman.s@silesia.pl
77 453 12 41
Opis projektu
Przeprowadzenie pilotażowego wdrożenia świadczenia medycznych usług o charakterze opiekuńczym realizowanego przez profesjonalnych opiekunów medycznych,
Przeprowadzona zostanie rekrutacja grupy 5 kandydatek na opiekunki medyczne, które skierowane zostaną do odbycia przeszkolenia zgodnie z wymaganiami określonymi w stosownych przepisach dot. nabywania kompetencji zawodowych
Grupy docelowe
  • Uczniowie
  • Pracujący
  • Bezrobotni
Zagadnienia kluczowe
  • wsparcie osób niesamodzielnych

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl