Tytuł projektu: Kompleksowy program poprawy jakości opieki nad matką i dzieckiem w Prudnickim Centrum Medycznym S. A. w Prudniku

Działanie
8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych
Nr wniosku
RPOP.08.01.00-16-0043/16-00
Nazwa wnioskodawcy
PRUDNICKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA W PRUDNIKU
Całkowita wartość projektu
879 068,75 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
830 719,96 [PLN]
Okres realizacji projektu
od: 01-06-2017
do: 17-07-2020
Lokalizacja projektu
powiat prudnicki, gmina Biała, gmina Głogówek, gmina Lubrza, gmina Prudnik,
Osoba do kontaktu
Joanna Vogel
j.vogel@pcm.prudnik.pl
77 406 78 90
Opis projektu
Celem projektu jest kompleksowa opieka nad matką i dzieckiem, która obejmować będzie m.in.:
- mobilną opiekę okołoporodową,
- poradnictwo specjalistyczne dla rodziców,
- wczesne wykrywanie wad rozwojowych,
- szczepienia dzieci do drugiego roku życia.
Grupy docelowe
  • Rodzina
Zagadnienia kluczowe
  • mobilna opieka okołoporodowa
  • szczepienia przeciw pneumokokom

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl