Tytuł projektu:

Działanie
Nr wniosku
Nazwa wnioskodawcy
Całkowita wartość projektu
0,00 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
0,00 [PLN]
Okres realizacji projektu
od: 01-01-1970
do: 01-01-1970
Lokalizacja projektu
Osoba do kontaktu
Opis projektu
Grupy docelowe
Zagadnienia kluczowe
 • aktywizacja zawodowa
 • aktywizacja społeczna
 • aktywizacja zawodowa
 • aktywność społeczna
 • aktywność zawodowa
 • badania cytologiczne
 • badania prenatalne
 • brzeskie stowarzyszenie chorych na SM
 • choroby naczyniowo-sercowe
 • cukrzyca
 • dedukacja
 • doposażenie stanowisk pracy
 • doradztwo
 • edukacja przedszkolna
 • edukacja przedzkolna
 • ekonomia społeczna
 • klub dziecięcy
 • kolonoskopia
 • kursy
 • kursy zawodowe
 • mobilna opieka okołoporodowa
 • nadwaga
 • opieka
 • opieka geriatryczna
 • opieka geriatryczna
 • opieka nad dziećmi
 • opiekun dzienny
 • osoby niesłyszące
 • otyłość
 • piecza zastępcza
 • pielęgnacja
 • podniesienie kwalifikacji
 • ponowne zatrudnienie
 • pośrednictwo pracy
 • praca socjalna
 • prace interwencyjne
 • problemy opiekuńczo-wychowawcze
 • profilaktyka szyjki macicy
 • rehabilitacja kardiologiczna
 • rehabilitacja medyczna
 • rehabilitacja neurologiczna
 • rehabiltacja medyczna
 • reintegracja społeczna
 • reintegracja zawodowa
 • rodzicielstwo zastępcze
 • rodzinny dom dziecka
 • staże
 • studia podyplomowe
 • stypendia
 • szczepienia przeciw pneumokokom
 • szkolenia
 • szkolenia językowe
 • szkolenia komputerowe
 • terapia rodziny
 • trudności wychowawcze rodzin
 • udar mózgu
 • usługi opiekuńcze
 • utrzymanie zatrudnienia
 • wirus HPV
 • wsparcie dla opiekunów
 • wsparcie osób niesamodzielnych
 • wsparcie rodzin
 • wsparcie rodziny
 • zajęcia dla dzieci
 • zajęcia dla uczniów
 • zakładanie działalności
 • zakładanie działalności gospodarczej
 • zdrowie
 • żłobek

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl