Praca
Edukacja
Dzieci
Seniorzy

Projekt "Depopulacja"

Pod koniec 2012 roku Województwo Opolskie wraz z Centrum im. Adama Smitha przystąpiły do realizacji projektu systemowego pn. Depopulacja – czas na zmiany na opolskim rynku pracy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego zakończenie realizacji nastąpiło na koniec czerwca 2014 roku.

Działania w ramach projektu grupowane były w czterech pakietach: Praca to bezpieczna rodzina, Edukacja a rynek pracy, Opieka żłobkowo-przedszkolna oraz Złota jesień, zgodnie z założeniami Programu Specjalnej Strefy Demograficznej. Eksperci z Centrum im. Adama Smitha przy współpracy z szerokiem gronem ekspertów regionalnych i krajowych pracowali nad badaniami i analizami dotyczącymi jakości i efektywności funkcjonowania instytucji publicznych, uwarunkowań dla rozwoju przedsiębiorczości oraz analizami otoczenia prawnego w zakresie rynku pracy w województwie opolskim. 

Na każdym etapie realizacji projektu przeprowadzone były liczne spotkania, panele oraz konferencje, których celem było włączenie w proces badawczy jak najszerszego grona ekspertów oraz przedstawicieli różnych środowisk formalnych i nieformalnych, m.in. poprzez prowadzone na początku 2014 roku, konsultacje pakietowe z różnymi środowiskami, w tym naukowym i gospodarczym regionu opolskiego. 

Więcej na temat realizacji projektu systemowego tutaj.

Drukuj 
Liczba odsłon: 7593
Baner UE - TekstBaner UE - Kapitał LudzkiBaner UE - OpolskieBaner UE - SmithBaner UE - Logo