Praca
Edukacja
Dzieci
Seniorzy

PAKIET III Opieka żłobkowo-przedszkolna

Do każdego z czterech pakietów przyporządkowano cele szczegółowe stanowiące uszczegółowienie celu głównego. Ich osiągnięcie możliwe będzie dzięki działaniom – przyjętym kierunkom interwencji. W ramach Pakietu III "Opieka żłobkowo-przedszkolna" kieruki interwencji dotyczyć będą zwiększania dostępu do usług żłobkowo-przedszkolnych, rozwoju infrastruktury przyjaznej dzieciom i ich rodzicom/opiekunom oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

 

Realizacja Programu odbywać się będzie poprzez wdrożenie określonych działań – wybranych kierunków interwencji dla każdego z czterech pakietów oraz inicjatyw wspierających. W ramach Pakietu III zdefiniowano 3 działania, każde z nich zrealizowane zostanie poprzez określone typy projektów/projekty/zadania stanowiące narzędzia realizacji Programu.

 

 

Więcej informacji na temat Pakietu III znajdziesz w Programie Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim do 2020 roku "Opolskie dla Rodziny"- dostępny tutaj.

Drukuj 
Liczba odsłon: 19842
Baner UE - TekstBaner UE - Kapitał LudzkiBaner UE - OpolskieBaner UE - SmithBaner UE - Logo