Praca
Edukacja
Dzieci
Seniorzy

PAKIET II Edukacja a rynek pracy

Do każdego z czterech pakietów przyporządkowano cele szczegółowe stanowiące uszczegółowienie celu głównego. Ich osiągnięcie możliwe będzie dzięki działaniom – przyjętym kierunkom interwencji. W ramach Pakietu II „Edukacja a rynek pracy” kieruki interwencji dotyczyć będą dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy oraz wzrostu umiejętności praktycznych uczniów i studentów.

 

Realizacja Programu odbywać się będzie poprzez wdrożenie określonych działań – wybranych kierunków interwencji dla każdego z czterech pakietów oraz inicjatyw wspierających. W ramach Pakietu II zdefiniowano 6 działań, każde z nich zrealizowane zostanie poprzez określone typy projektów/projekty/zadania stanowiące narzędzia realizacji Programu.

 

 

Więcej informacji na temat Pakietu II znajdziesz w Programie Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim do 2020 roku "Opolskie dla Rodziny"- dostępny tutaj.

Drukuj 
Liczba odsłon: 10343
Baner UE - TekstBaner UE - Kapitał LudzkiBaner UE - OpolskieBaner UE - SmithBaner UE - Logo