Praca
Edukacja
Dzieci
Seniorzy

PAKIET I Praca to bezpieczna rodzina

Do każdego z czterech pakietów przyporządkowano cele szczegółowe stanowiące uszczegółowienie celu głównego. Ich osiągnięcie możliwe będzie dzięki działaniom – przyjętym kierunkom interwencji. W ramach Pakietu I „Praca to bezpieczna rodzina” kieruki interwencji dotyczyć będą rynku pracy, przede wszystkim bezpieczeństwa zatrudnienia, społecznej odpowiedzialności biznesu, zwiększania atrakcyjności i liczby miejsc pracy, a także wzrostu przedsiębiorczości mieszkańców i aktywności inwestycyjnej.

 

Realizacja Programu odbywać się będzie poprzez wdrożenie określonych działań – wybranych kierunków interwencji dla każdego z czterech pakietów oraz inicjatyw wspierających. W ramach Pakietu I zdefiniowano 3 działania, każde z nich zrealizowane zostanie poprzez określone typy projektów/projekty/zadania stanowiące narzędzia realizacji Programu.

 

 

Więcej informacji na temat Pakietu I znajdziesz w Programie Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim do 2020 roku "Opolskie dla Rodziny"- dostępny tutaj.

Drukuj 
Liczba odsłon: 10603
Baner UE - TekstBaner UE - Kapitał LudzkiBaner UE - OpolskieBaner UE - SmithBaner UE - Logo