Praca
Edukacja
Dzieci
Seniorzy

Opolskie dla Rodziny

Szanowni Państwo,

Wartością województwa opolskiego są jego mieszkańcy – to kim jesteśmy, to co odziedziczyliśmy po przodkach oraz to co sami przekażemy naszym dzieciom. To właśnie mieszkańcy wpływają na rozwój regionu, inicjują zmiany, są przedsiębiorczy, tworzą i szukają nowych rozwiązań. Z jednej strony są aktywni i twórczy, ale z drugiej potrzebują wsparcia na wielu obszarach. Opolskie wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom.

Tocząca się w regionie debata jednoznacznie wskazała, że istnieje potrzeba prowadzenia skutecznej polityki demograficznej we wszystkich jej aspektach. Program Specjalnej Strefy Demograficznejw województwie opolskim do 2020 roku „Opolskie dla Rodziny” to swoisty drogowskaz, propozycja odpowiedzi na pytania: co zrobić żeby rodziło się nas więcej, jak powstrzymać przed wyjazdami i jak zachęcić do powrotów.

Odpowiedzią jest przede wszystkim atrakcyjna oferta opolskiego rynku pracy, realne możliwości skutecznego zaspokojenia własnych aspiracji życiowych, a fundamentem rozwoju i wsparciem szczęśliwa rodzina. Równolegle istotną szansą dla nas wszystkich jest wykorzystanie potencjału i doświadczenia życiowego osób starszych.

Mając świadomość, jak ważne dla województwa opolskiego są wyzwania demograficzne, jako pierwsi w Polsce podjęliśmy próbę stawienia im czoła. W opracowanie Programu udało nam się zaangażować wiele środowisk, ale jego wdrożenie wymaga zaangażowania nas wszystkich. Musimy solidarnie współdziałać, aby zapewnić lepszą przyszłość naszym dzieciom.

Jestem przekonany, że województwo opolskie, otwarte na potrzeby mieszkańców, będzie stawało się regionem coraz bardziej przyjaznym do zamieszkania, pracy, aktywności gospodarczej i realizowania własnych ambicji. Wierzę, że mieszkańcy będą znajdowali coraz mniej powodów do emigracji, coraz więcej powodów do powrotów, a przede wszystkim coraz więcej powodów do zostania rodzicami – tu, w województwie opolskim.

Głęboko wierzę, że nasze pozytywne wyobrażenia o przyszłości stworzą właśnie taką przyszłość – przyszłość regionu wielokulturowego, wykształconych, otwartych i aktywnych mieszkańców, z konkurencyjną i innowacyjną gospodarką oraz z przyjaznym środowiskiem życia.

 

                                                     Andrzej Buła

                                    Marszałek Województwa Opolskiego

 

 

 

Więcej informacji 

 

Główne założenia dotyczące Programu - kliknij tutaj

 

Pakiet I Praca to bezpieczna rodzina - kliknij tutaj

Pakiet II Edukacja a rynek pracy - kliknij tutaj

Pakiet III Opieka żłobkowo-przedszkolna - kliknij tutaj

Pakiet IV Złota jesień - kliknij tutaj 

Drukuj 
Liczba odsłon: 20528
Baner UE - TekstBaner UE - Kapitał LudzkiBaner UE - OpolskieBaner UE - SmithBaner UE - Logo