Opolska Karta Rodziny i Seniora – Partner

Fundacja Harmonia Życia

ul. Kościuszki 22/5 45-062 Opole

NIP
7543062115
REGON
161449123
Gmina
Opole
Branża
Zdrowie
Zakres działalności

1. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

2. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiebiorczości.

3. Działalność mediacyjna.

4. Organizowanie szkoleń, warsztatów i spotkań doradczych.

5. Organizowanie zajęć terapeutycznych dla grup i osób fizycznych.

6 Organizowanie zajęć edukacyjnych.

7. Organizowanie zajęć relaksacyjnych, masażów i innych czynności przyczyniających się do poprawy kondycji psychofizycznej.

8. Współpraca ze szkołami, przedszkolami, żłobkami oraz ze szpitalami, przychodniami, jednostkami podlegającymi instytucjom działającym na rzecz osób chorych, umierających, niepełnosprawnych i innych.

9. Wydawanie informatorów, poradników, czaspism i innych materiałów oraz propagowanie działalności Fundacji Harmonia Życia w społeczeństwie poprzez ogólnopolskie i regionalne środki przekazu.

10. Wspieranie wszelkich działań na rzecz rodziny, systemu pieczy zastepczej.

11. Pomoc ofiarom przestępstw, wszelkich przejawów przemocy i innych podobnych zjawisk.

12. Opieka nad ludźmi chorymi i po operacji, niepełnosprawnymi, współpraca z rodzinami chorych oraz pomoc i opieka nad osobami starszymi.

13. Kształcenie wzorów psychologicznych, modeli, postaw i zachowań społecznych u dzieci, młodzieży, dorosłych, osób chorych.

14. Działalność na rzecz ochrony zdrowia dziecka nienarodzonego i kobiety ciężarnej.

Telefon
77 436 80 24
Lokalizacja
Zniżki
Zniżka dla rodziny z dwójką dzieci

40% zniżki na doradztwo indywidualne oraz zajęcia edukacyjne programu NEO SEA 7 elementów pełnej harmonii życia

Obejmuje gminy: Całe województwo Zniżka dla rodziny z trojgiem dzieci

40% zniżki na doradztwo indywidualne oraz zajęcia edukacyjne programu NEO SEA 7 elementów pełnej harmonii życia

Obejmuje gminy: Całe województwo Zniżka dla rodziny z czworgiem i więcej dzieci

40% zniżki na doradztwo indywidualne oraz zajęcia edukacyjne programu NEO SEA 7 elementów pełnej harmonii życia

Obejmuje gminy: Całe województwo Zniżka dla osoby powyżej 65 roku życia

40% zniżki na doradztwo indywidualne oraz zajęcia edukacyjne programu NEO SEA 7 elementów pełnej harmonii życia

Obejmuje gminy: Całe województwo Zniżka dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym

40% zniżki na doradztwo indywidualne oraz zajęcia edukacyjne programu NEO SEA 7 elementów pełnej harmonii życia

Obejmuje gminy: Całe województwo